Странскиот јазик влијае позитивно на мозокот

Освен што позитивно влијае на мозокот кај здравите луѓе, билингвизмот влијае поволно и на лицата кои страдаат од некои невролошки патологии, како што е Алцхајмерова болест.

На децата кои зборуваат два јазика, мозокот им е поактивен, што доведува до позначајни когнитивни предности во однос на врсниците кои го зборуваат само мајчиниот јазик. Освен што позитивно влијае на мозокот кај здравите луѓе, билингвизмот влијае поволно и на лицата кои страдаат од некои невролошки патологии, како што е Алцхајмерова болест.
Во студијата на Еви Вуманс, докторка од Универзитетот во Гент (Белгија), биле вклучени 54 деца од предучилишна возраст. Таа децата со исто ниво на интелегенција ги поделила во две групи, од кои едната посетувала настава на два јазика (француски и холандски), додека другата имала настава само на мајчиниот јазик.
После една година, докторката ги споредила тестовите на интелегенција на децата од двете групи, со што докажала дека подобри резултати имаат децата кои посетуваат настава на два јазика.
„Две други струдии, пак, покажале дека возрасните лица кои зборуваат два јазика, постигнуваат подобри резултати на когнитивен план од лицата на иста возраст кои говорат само еден јазик„, рекла Вуман.