Ултразвучен преглед и кратенки: Научете сами да читате резултати

На наодите од ултразвукот, најчесто се повторуваат следниве кратенки и еве што тие значат:  

Покрај потврдување на самата бременост, ултразвучниот преглед се прави да се утврди дали бебето е живо и колку плода има во матката. Со овој преглед се одредува и староста на самата бременост.

Во првиот триместар, ултразвучниот преглед се прави за да се види како бебето напредува и дали правилно се разива. Тогаш се мери и вратот кај бебето за да се одреди постои ли евентуално присуство на Даунов синдром.

Во вториот триместар се следи растот на бебето, детално се прегледува анатомијата, се контролира количината на плодовата вода и се добива увид во опшатата состојба на бебето.

На наодите од ултразвукот, најчесто се повторуваат следниве кратенки и еве што тие значат:

  • KDS или KCS –отчукувања на срцето на бебето
  • GV – гестациска вреќа, која е многу важна во раната бременост
  • CRL –  анг.  “crown rump length” – претставува должина од темето до крајот на рбетниот столб
  • EO – ембрионален оддек или прв облик на вашето дете
  • BPD – пречник на глвата на бебето
  • FL – анг.  “femur length” – претставува ознака за должината на бутната коска кај бебето
  • AC – обем на стомакот на детето, со кој се проценува растот на плодот и телесната тежина
  • AFI – анг. “amniotic fluid index” –  индекс кој ја означува количината на плодовата вода
  • FD – фетална динамика и ги означува движеата на вашето бебе
  • BPP – биофизиолошки профил со кој се оценува состојбата на плодот, а се состои од фетални движења, тонус, количина на плодовата вода и феталното дишење.