Воспитни методи кои се лоши за самодовербата на детето

Некои воспитни методи може не само да се одразат на вашиот однос со детето, туку и на неговата самодоверба.

На децата им е потребна здрава доза на самодоверба, како би излегле на крај со животните проблеми. Самодовербата ќе им овозможи да донесуваат сопствени одлуки и исправни животни избори. Ова станува многу значајно во тинејџерскиот период, кога притисокот на околината и предизвиците стануваат поизразени. Избегнувајте:

Подмитување

“Ако ја средиш собата, ќе добиеш џепарлак“ – Наградувањето на детето е во ред, но избегнувајте подмитување. Детето во најраната возраст треба да научи да извршува некои обврски, како што е средување на својата соба, и тоа како одговорен челн на семејството, а не затоа што некој го плаќа за тоа. Охрабрете го да превземе одговорност за задачите кои може да ги извршува, така да тоа стане вообичаено. Многу е полесно, отколку подоцна да го навикнувате на обврски. На пример, дете од 3 години, само може да си ги собере боичките и листовите на кои цртало.

Закани

“Ако не ја средиш собата, денес нема надвор“ – Заканите не се ништо подобри од подмитувањето. Ќе се случи да не го исполните она за кое сте се заканиле, и од тој момент детето ќе смета на тоа дека може да извлече. Значи, ако му се заканите на детето со казна, морате да ја исполните до крај. Во споротивно, ниту една закана подоцна нема да има никаков ефект.

Критикување

“Тоа не се прави така“ – Иако родителите му укажуваат на грешките на детето со најдобра намера, детето ги доживува како критика. Обидете се по позитивни забелешки на детето да му го подигнете нивото на самодоверба. Трудете се да го истакнете и да го коментирате она што детето го прави добро.

Префрлање на топката

“Чекај кога ќе дојде татко ти“  –  Детето има поинакво чувство за време од возрасните. Периодот од два часа му изгледа како далечна иднина и не го поврзува со она што веќе го направило. Ако треба да го казните, спроведете го тоа веднаш.

Неискрени пофалби

“Тоа си го направил одлично. Ти си толку паметно дете“ –  На децата никогаш не треба да им се даваат лажни комплименти. И најмалите деца чувствуваат неискреност и ќе изгубат доверба во вас. Потрудете се детето да го пофалите за нешто што е вредно за пофалба. Сигурно ќе има ефект да го пофалите за добри оценки во училиште, ако тоа се потрудило. Со тоа ќе му оддадете признание за успехот ии ќе ја подигнете неговата самодоверба.