Зимски цревни вирози: Симптоми на гастроентеритис кај децата

За време периодот во годината, кој е карактеристичен по грип, настинки и кашлици, внимание треба да се обрне и на зголемената зачестеност од вирусен гастроентеритис, познат под името “цревна вироза“.

Вирусите се причинители на 30 до 40% од инфективните проливи во развиениот свет, што вирусните гастроентеритиси ги става на второ место на најчести болести. Патот на нивно пренесување главно е феко-орален (неизмиени раце и консумирање заразена храна и вода). Гастроентеритис може да предизвикаат многу видови на вируси, но некои од нив сепак преовладуваат.

Кај децата инфекциите најчесто се предизвикани од ротавирус, кој е главен виновник за дури 65% од тешките проливи. Ротавирусните инфекции најчесто се јавуваат во зима, во подрачјата со умерена клима, и тоа со најголема зачестеност од декември до април.

Децата може да го шират ротавирусот непосредно пред појавата на симптомите на болеста, за време на траење на болеста и уште седум дена по завршување на болеста.

Клиничката слика на вирусните гастроентеритиси може да се разликува од целосно асимптоматска инфекција, па се до животно загрозувачка дехидрација.

Болеста типично се манифестира со кратка појава на благо покачена телесна температура, мачнини и повраќање, непосредно пред да се појави водлеста дијареа (многу ретка со примеси на слуз или крв). Тој пролив просечно трае од 1-4 дена, иако неговото траење кај аденовирусните инфекции може да се продолжи и на две недели. Кај постарите деца, повраќањето може да биде доминантен симптом на болеста.

Важно е да се разликува вирусен гастроентеритис од пролив предизвикан од други фактори. На вирусната етиологија може да се посомнева кога повраќањето е силно изразено, кога перидот на икубација е подолг од 14 часа и кога сите знаци на болеста се повлекуваат за околу три до четири дена.

Висока температура, грчеви во стомакот и појава на крв и слуз во столицата речиси секогаш се знак дека станува збор за инфекција од бактерии.