Децата родени со царски рез се изложени на поголем ризик од инфекции

Со оглед на тоа дека инфекциите се водечка причина за хоспитализација на децата во целиот свет, ова истражување може значајно да влијае на целокупното здравје на глобалната популација продлабочувајќи го нашето знаење за детските инфекции и развивањето на ефикасна превентивна стратегија.

Според резултати од нова студија, децата родени со царски рез може да бидат изложени на поголем риизк од хоспитализација поради инфекции во првите години од животот.

Имено, ова истражување покажало дека во споредба со децата кои се родени вагинално, децата родени со царски рез, имаат за 10 проценти поголем ризик од згрижување во болница поради инфекции до петта година од животот.

Со оглед на тоа дека инфекциите се водечка причина за хоспитализација на децата во целиот свет, ова истражување може значајно да влијае на целокупното здравје на глобалната популација продлабочувајќи го нашето знаење за детските инфекции и развивањето на ефикасна превентивна стратегија.

Важно е да се нагласи дека и покрај малиот зголемен ризик од детски инфекции, раѓањето со царски рез можеби е најсигурната опција за некои жени и деца.