ИМПОТЕНЦИЈА И ГУБЕЊЕ НА КОСАТА: Листата на симптоми на долг КОВИД се проширува

Британските истражувачи, исто така, открија дека одредени групи на луѓе се изложени на зголемен ризик од развој на долг КОВИД. Тие вклучуваат жени, помлади луѓе и етничките малцинства, како и посиромашни луѓе, пушачи, оние кои се со прекумерна тежина или обезни и луѓе со хронични здравствени проблеми

Луѓето со долг КОВИД доживуваат поширок сет на симптоми отколку што се мислеше, вклучувајќи губење на косата и сексуална дисфункција, објавија британските истражувачи.

Анализата на електронските здравствени досиеја на 2,4 милиони жители на Велика Британија открила дека 12 недели по нивната првична инфекција, пациентите со КОВИД пријавуваат 62 различни симптоми многу почесто од оние кои го немале вирусот.

Симптомите имаат тенденција да бидат групирани главно како респираторни или мозочни симптоми, заедно со трета категорија што претставува поширок опсег на здравствени проблеми, вклучувајќи губење на косата и еректилна дисфункција

Гледајќи само нехоспитализирани пациенти, истражувачите идентификуваа три категории на различни симптоми пријавени од луѓе со постојани здравствени проблеми по инфекцијата.

Шемите на симптоми имаат тенденција да бидат групирани главно како респираторни или мозочни симптоми, заедно со трета категорија што претставува поширок опсег на здравствени проблеми, вклучувајќи губење на косата и еректилна дисфункција.

Најчестите симптоми вклучуваат губење на мирис, отежнато дишење, болка во градите и треска. Други вклучуваат:

  • Амнезија
  • Апраксија (неспособност да се извршат познати движења или команди)
  • Цревна инконтиненција
  • Халуцинации
  • Оток на екстремитетите.

Истражувачите, исто така, открија дека одредени групи на луѓе се изложени на зголемен ризик од развој на долг КОВИД. Тие вклучуваат жени, помлади луѓе и етничките малцинства, како и посиромашни луѓе, пушачи, оние кои се со прекумерна тежина или обезни и луѓе со хронични здравствени проблеми.

„Симптомите што ги идентификувавме треба да им помогнат на лекарите и изготвувачите на клинички упатства да ја подобрат проценката на пациентите со долгорочни ефекти од КОВИД-19 и последователно да размислат како може најдобро да се управува со овој товар на симптоми“, рече постариот истражувач Шамил Харун во соопштение на Универзитетот во Бирмингем. Тој е вонреден клинички професор по јавно здравство на Универзитетот.

Студијата беше објавена на 25 јули во списанието „Nature Medicine“. (WebMD)