Како бременоста влијае на мозокот

Според една студија, повеќето од овие промени траат и до две години по породувањето. Колку промените се поизразени, толку врската со дете е посилна.

Бременоста се нарекува и друга состојба, затоа што претставува одредена промена во женскиот организам. Мајчинството ги менува чувствата, ја менува величината, структурата и деловите на мозокот кои влијаат на чувствувањето и сочувствувањето.

Според една студија, повеќето од овие промени траат и до две години по породувањето. Колку промените се поизразени, толку врската со дете е посилна.

Група истражувачи од Универзитетот во Барселона, преку магнетна резонанца, го скенирала мозокот на група жени пред бременоста и откако станале мајки. Резултатот покажал губење на сива маса во неколку регии. Последиците од тоа, можат да бидат различни. Имено, губењето на сивата маса може негативно да се одрази подоцна во животот, но може да биде и моментална последица.

Научниците сметаат дека ваквото губење на сива маса е всушност прилагодување на мозокот за идниот живот на мајката. Имено, сите делови, регии на мозокот стануваат поефикасни во извршувањето на мајчинските должности, како хранење и одржување на будноста.

Научниците наведуваат дека не е во прашање лоша работа, туку станува збор за промени и созревање. Способностите на жената се изоструваат, па така лесно може да препознае социјални закани. На овој начин доаѓа и до јакнење на врската помеѓу мајката и новороденчето.

Студијата траела пет години, а опфатила група од 25 трудници, на возраст од 30. години од различни делови на Шпанија. Нивниот мозок бил скениран два пати, пред и по породувањето. Контролната група била составена од жени кои никогаш не раѓале и нивниот мозок бил скениран два пати во растојание од неколку месеци. Разултатот покажал дека губењето на сивата маса се појавува само кај жените кои раѓале. Научниците исто така докажале дека бременоста не влијаела и не влијае на меморијата, работните и вербалните способности.