Како се развива бебето од раѓање до првата година

Растот и развојот на бебето зависат и од полот, бидејќи момчињата се малку потешки од девојчињата. Децата на почетокот напредуваат по килограм, а некаде до четвртиот месец по половина килограм месечно, и нивниот развој воедно го следи и педијатар.

По раѓањето, нормално е дека продолжува понатамошниот раст и развој на бебето. Исто како и додека е во стомакот, постојат некои рамки кога се во прашање висината и тежината по месеци на бебето, но отстапки се секогаш можни.

Растот и развојот на бебето зависат и од полот, бидејќи момчињата се малку потешки од девојчињата. Децата на почетокот напредуваат по килограм, а некаде до четвртиот месец по половина килограм месечно, и нивниот развој воедно го следи и педијатар.

 • Во првиот месец момчињата во просек имаат околу 4,3кг, а девојчињата 4кг. Машките бебиња се долги околу 54,5цм, а девојчињата 53,5цм.
 • Во вториот месец момчињата тежат околу 5,2кг и се долги околу 58,1цм, а девојчињата 4,7кг со должина од 56,8цм.
 • Во третиот месец момчињата имаат околу 6кг, а девојчињата 5,4кг. Првите се долги околу 61,1цм, а женските бебиња 59,5цм.
 • Во четвртиот месец, момчињата во просек имаат околу 6,3кг и должина од 63,7цм, а девојчињата 6кг и 62цм.
 • Во петтиот месец, момчињата тежат околу 6,7кг, а девојчињата околу 6,5кг. Првите се со должина од околу 69,5цм, а вторите 64,1цм.
 • Во шестиот месец, машките бебиња имаат околу 7,8кг и должина од 67,8цм, додека женските имаат околу 7,2кг и се долги 65,9цм.
 • Во седмиот месец, момчињата во просек имаат околу 8,3кг, а девојчињата 7,7кг. Едните се долги околу 69,5цм, а другите 67,6цм.
 • Во осмиот месец машките се тешки околу 8,8кг и долги околу 71цм, а женските бебиња тежат 8,2кг, со висина до 69,1цм.
 • Во деветиот месец, момчињата во просек имаат околу 9,2кг, а девојчињата 8,6кг. Машките деца се долги околу 72,3цм, а женските 79,4цм.
 • Во десеттиот месец момчињата тежат 9,5кг со должина од околу 73,6цм, а девојчињата имаат 8,9кг и долги се 71,8цм.
 • Во единаесеттиот месец, момчињата тежат околу 9,9кг, а девојчињата 9,2кг. Првите имаат должина околу 74,9цм, а вторите 73,1цм.
 • Кога ќе наполнат една година, момченцата во просек имаат околу 10,2кг, а девојчињата 9,6кг. Машките се долги околу 76,1цм, а женските 74,3цм.