МАЈКИ, КАКО СЕ НОСИТЕ СО СТРЕСОТ: Истражување покажало дека вашиот начин на размислување влијае на развојот на детето

Како ги доживувате и реагирате на стресни ситуации, влијае на вашето бебе и деца.

Стресот не може да се избегне, но начинот на кој се однесуваме кон него прави огромна разлика, не само за нас, туку и за нашите деца. Претходни истражувања потврдиле разлика како нивото на стрес кај мајките негативно влијае на развојот на детскиот мозок, а најнова студија објавена во Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics  објаснува како начинот на кој мајката се носи со стресни ситуации може да го заштити или загрози детето.

Мајчиниот стрес влијае на когнитивниот развој на детето

Истражувачите интервјуирале 33 мајки на едногодишни деца за нивниот начин на размислување и нивоата на стрес. Мозочните активности на бебињата биле мерени со ЕЕГ уред. Откриено е дека големиот стрес кај мајките може да ја намали зачестеноста, квалитетот на примерокот и силата на високореквентните гама и бета бранови во мозокот на бебето кои се поврзано со поголема когнитивна способност подоцна во детството, но само ако мајката имала фиксен начин на размислување и верување дека работите не можат да се променат.

Мајките со фиксен начин на размислување веруваат дека, без оглед на тоа што прават и колку се трудат, способностите на нивните деца остануваат исти.

Децата чии мајки имаат прилагодлив начин на размислување, т.н. growth mindset, не покажале мозочни промени. Во таа насока, истражувачите заклучиле дека тие деца се заштитени од поголеми нивоа на стрес и неговото штетно влијае на развојот на мозокот.

Може да се развие отпорност на стрес

Не само што начинот на размислување на мајката во стресни ситуации позитивно влијае на детето, туку влијае и на неа. Една студија ја испитувала врската помеѓу начинот на размислување и менталното здравје и утврдено е дека променливата ментална структура е поврзана со поретки појави на анксиозност и депресија.

Бидејќи мозокот на бебето во развој е чувствителен на стрес, истражувачите сметаат дека никогаш не е рано за мајките да почнат да развиваат своја отпорност на стрес за да ги намалат негативните влијанија врз децата.