(ПОДКАСТ) „ВАШ ПЕДИЈАТАР“ СО ПРОФ. Д-Р КАТАРИНА СТАВРИЌ: Вакцини

Навремената вакцинација во текот на детството е од суштинско значење бидејќи помага да се обезбеди имунитет пред децата да бидат изложени на потенцијално опасни по живот болести. Вакцините ги штитат децата и помагаат за нивен здрав раст, бранејќи ги од високозаразни заболувања, опасни болести, како што се малите сипаници, кои може да доведат до компликации, да предизвикаат пневмонија, па дури и фатален исход, или полио што може да доведе до парализа и смрт

Имунизацијата е едно од најголемите достигнувања во историјата на медицината и секоја година спасува милиони животи. Според податоците на СЗО, станува збор за повеќе од два милиона животи на годишно ниво, кои се зачувани благодарение на вакцините, но останува и понатаму отворено прашањето дека дополнителни 1,5 милиони смртни случаи би можеле да се избегнат доколку се подобри глобалната покриеност со вакцинација.

Навремената вакцинација во текот на детството е од суштинско значење бидејќи помага да се обезбеди имунитет пред децата да бидат изложени на потенцијално опасни по живот болести. Вакцините ги штитат децата и помагаат за нивен здрав раст, бранејќи ги од високозаразни заболувања, опасни болести, како што се малите сипаници, кои може да доведат до компликации, да предизвикаат пневмонија, па дури и фатален исход, или полио што може да доведе до парализа и смрт.

На тема имунизација разговараме со нашата гостинка, проф. д-р Катарина Ставриќ, специјалист педијатар-имунолог и професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Докторка која е секогаш на располагање на своите мали пациенти и нивните родители, подготвена да даде одговори на сите прашања и дилеми поврзани со здравјето на децата.