Проф. д-р Бранимир Несторовиќ: Зошто опаѓа коефициентот на интелигенција кај децата

За првпат е докажано дека употребата на хемиски производи во бременоста го намалува коефициентот на интелигенција кај децата, особено момчињата

Загрижувачки е што најлош ефект имал бисфенол Ф (кој е замена за озлогласениот бисфенол А): Проф. д-р Бранимир Несторовиќ, педијатар пулмолог-алерголог

ПИШУВА:
Проф. д-р Бранимир Несторовиќ
педијатар пулмолог-алерголог

♦♦♦♦♦♦♦

 Се зборува доста за новите откритија, дека коефициентот на интелигенција на новите генерации почнува да покажува знаци на опаѓање. Причината, воглавно, се наоѓа во помалку креативниот начин на живот, читањето книги или пишувањето со рака.

Ова е првпат да биде докажан лошиот ефект на хемикалиите врз развојот на мозокот на децата

Не би се задржувал на многупати повторуваните докази дека мобилните телефони ги намалуваат когнитивните способности на мозокот. Можеби единствено вреди да се спомене дека слично важи и за пишувањето со рака. Некои луѓе мислат дека пишувањето на тастатурата, честопати во форма на кратенки (на пр. LOL) или дури само стикери, го прави пишувањето со рака непотребно. Научниците од Институтот Меркатор во Келн покажаа преку обемни студии дека е неопходно учениците да ја користат и тастатурата на компјутерот, како и да пишуваат со рака. Според директорот на Институтот Мајкл-Бекер Мроцек, пишувањето е фина моторна активност која има позитивен ефект врз развојот на мозокот. Иако пишувањето на тастатурата е побрзо, а и почитливо, пишувањето со рака има подобри ефекти врз развојот на мозокот. Кога пишувате со рака, информациите се разложуваат на најмали делови, а потоа се синтетизираат во зборови и реченици. Кога чукате на тастатурата, често постои автокорекција, што ја намалува можноста за грешки (но исто така го намалува и вниманието). Во едно истражување, една третина од училишните деца во основните школи во Германија имале проблеми да пишуваат со рака течни и разбирливи реченици.

Во истражувањето биле анализирани податоци од SELMA студијата, при што на 718 трудници им биле мерени концентрации на 26 хемиски производи од секојдневната употреба во домаќинството во крвта и урината. Најчесто се докажувани озлогласениот бисфенол А, фталати, пестициди

Изложеност на популацијата во САД на различни бисфеноли (A, B и S)

Но, еднo истражување од САД (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) и Шведска (Карлштад универзитет) покажува многу посериозна причина за намалување на коефициентот на интелигенција. Во првото истражување од ваков тип, резултатите покажале дека изложеноста на одредени хемиски производи за време на бременоста го намалува коефициентот на интелигенција (IQ) кај деца на возраст од 7 години.

Истражување од САД (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) и Шведска (Карлштад универзитет) покажува многу посериозна причина за намалување на коефициентот на интелигенција

Во истражувањето биле анализирани податоци од SELMA студијата, при што на 718 трудници им биле мерени концентрациите на 26 хемиски производи од секојдневната употреба во домаќинството во крвта и урината. Најчесто се докажувани озлогласениот бисфенол А, фталати, пестициди. За лошите ефекти на хормонските активните супстанции од пластиката веќе пишував повеќе пати, како и за нивниот негативен ефект врз половиот развој кај мажите (кој може да се докаже со скратување на четвртиот прст кај момчињата).

Најчесто се докажувани озлогласениот бисфенол А, фталати, пестициди

Ова е првпат да биде докажан лошиот ефект на овие хемикалии врз развојот на мозокот на децата (посебно момчињата). Особено е загрижувачки што најлош ефект имал бисфенол Ф (кој е замена за озлогласениот бисфенол А).