Псоријазниот артритис може да го зголеми ризикот од предвремено породување и царски рез

Според мислењето на стручњаците, од клинички аспект, сите жени со псоријазен артритис, без оглед на антиревматското лекување, би требало да се се советувани за исходите на бременоста и да бидат индивидуализирано следени во текот на бременоста.

Ризиците за предвремено породување и породување со царски рез се зголеми кај бремените жени со псиријазен артритис, а тие ризици варираат во зависност од присутноста, времето и видот на антиревматското лекување, укажува нова студија.

Истовремено се покажало и дека трудниците со псоријазен артритис почесто биле со прекумерна телесна тежина, почесто пушеле и почесто имале дијагноза на прегестациска хипертензија и дијабетес во споредба со жените кои во бременоста нема псоријазен артритис.

Според мислењето на стручњаците, од клинички аспект, сите жени со псоријазен артритис, без оглед на антиревматското лекување, би требало да се се советувани за исходите на бременоста и да бидат индивидуализирано следени во текот на бременоста.