Сè ова влијае на тежината на бебето

Една од најважните родителски грижи е колку често треба да се храни бебето, како и колку тоа ќе добие на тежина...

Што може да влијае на растот на бебето?

Ако вашето бебе е родено во предвидениот термин, но е со мала родилна тежина од одредена причина, можно е да биде со поголеми барања, повеќе да јаде во првите неколку недели, за да ја надомести тежината која требало да ја добие пред раѓањето. Во секој случај, ако биолошки е предвидено да бебето е поголемо, тоа многу брзо по раѓањето ќе добива на тежина и на висина.

  • ТЕМПЕРАМЕНТ

На тежината на бебето исто така влијае и темпераментот. Дали бебето ќе лази наоколу уште во шестиот месец или е совршено среќно само ако седи и игра со своите играчки, а веќе има десет месеци? Ако бебето е активно и мобилно, тоа ќе троши калории многу побрзо од бебе кое мирно седи на едно место.

  • БОЛЕСТИ

Ако, во одреден случај, во првите неколку недели по раѓањето, бебето било болно, можно е забавено да добива на тежина, а понекогаш дури и да губи на тежина. Исто така, ако детето страда од некои проблеми при хранењето, ќе му биде потребна посебна грижа и начин на исхрана.

  • ИСХРАНА

Исхраната е значааен фактор кој влијае на тоа колку бебето ќе расте во иднина. Тој процес почнува уште за време на бременоста кога исхраната значајно може да влијае на растот на детето во иднина.

Веќе од шест месеци децата треба постепено да почнат да внесуваат цврста харана која на почетокот се блендира, за подоцна да се внесува во мали парчиња. Во осмиот месец треба да се почне и со внесување на месо, а постапноста и правилноста на целиот процес, значајно влијае на здравјето на детето во иднина, па и на неговата висина.

Што ја одредува тежината?

  • ПОЛОТ

Табелите за раст според кои се пресметува напредувањето на детето, се разликуваат за момчиња и за девојчиња, оти и едните и другите добиваат на тежина на поинаков начин, и во различно време. Момчињата најчесто се потешки и повисоки од девојчињата на иста возраст.

  • ГЕНЕТИКА

Бебето ги наследува гените од мајката и од таткото. Запомнете дека секое бебе е личност за себе.