Препознајте проблеми со слухот на детето

Често се случува родителите да откријат дека детскиот слух е оштетен дури кога говорот нема да се развие во очекуваниот период. Меѓутоа, тоа не е единствена последица од лошиот слух.

Проблемите со слухот тешко се препознаваат, а вистинската дијагноза е од големо значење за брзо и ефикасно лекување. Често се случува родителите да откријат дека детскиот слух е оштетен дури кога говорот нема да се развие во очекуваниот период. Меѓутоа, тоа не е единствена последица од лошиот слух, па е важно на време да се воочи проблемот и да се реагира.

Како да препознаете дали детето не слуша и кога треба да се обратите на лекар?

Кај бебињата оштетениот слух многу тешко се открива, особено доколку во прашање се поблаги форми. Но, без оглед на индивидуалните разлики, постојат некои вештини  чие отсуство јасно ќе ви покаже дека детето има проблем. Една од нив е локализирање на изворот на звук. Тоа значи дека новороденчето би требало да ја движи главата или погледот кога ќе слушне звук.

  • Децата до три месеци реагираат на познати звуци, на мајчиниот или гласот на таткото, па нереагирањето на тоа, може да укажува дека на проблеми со слухот. Исто така, бебе кое не слуша не произведува бебешки звуци.
  • Бебињата стари пет-шест месеци веќе се вртат кон изворот на звук, дури и кога не е силен. Доколку такви реакции нема, треба да го однесете на педијатар. Исто така, бебињата ќе изреагираат и на ненадеен звук, се обидуваат да имитираат говор, се смеат и испуштаат звуци кои ви откриваат како детето се чувствува.
  • Од деветтиот месец бебињата почнуваат да изговараат ба-ба-ба, ма-ма-ма.. викаат кога сакаат да го свртат вниманието кон себе и реагираат на своето име. Доколку детето тоа не го прави, консултирајте се со лекар.
  • Колку детето е постаро, ќе ви биде полесно да го согледате проблемот. Ако двегодишно или тригодишно дете не реагира кога нешто ќе му кажете, ќе го викнете, или ќе го засилите звукот на телевизорот, тоа е знак дека детето треба да го однесете на лекар.