Препознајте први знаци на пелтечење

Говорното пореметување започнува со често повторување на гласови или слогови, односно едносложните зборови.

Причината за пелтечење не е позната, меѓутоа, стручњаците истакнуваат дека истражувањата покажале оти постои гентска предиспозиција, како и дека не треба да се исклучи опкружувањето, кое може да биде тригер. Главно станува збор за стресна ситуација во која детето се нашло.

ПРВИ ЗНАЦИ

Стручњаците објаснуваат дека може да се појави и секундарно однесување како тикови, односно претерано трепкање или неволни движења со главата.

Важно е да се знае, кога станува збор за говорот, дека постои разлика меѓу децата. Додека некои деца првиот збор го изговараат на девет месеци, на други им е потребно две години.

Според скалата за развој на говорот, првиот проблем е недоволно развиен говор.

  • Внимателно слушајте го детето уште од првите месеци. Имено, до осмиот месец детето би требало да реагира на гласовниот поттик, односно да изговара одделни слогови и да ја помине фазата гугање.
  • Во 21. месец, детето би требало да изговара барем осум зборови со значење, да ги имитира звуците од околината, да именува и полека да се служи со едноставни реченици – „дај ми„, „ајде мамо„.
  • Во период од втората до четвртата година, детето би требало да се обраќа со користење на јасни и едноставни реченици, но и да го надоградуваат она што го изговараат.

Доколку кај детето забележите други отстапувања во говорот, пелтечење и брзоплетост, интервенирајте веднаш.

Колку пелтечењето е често?

Ова говорно пореметување погодува околу 11% деца на четиригодишна возраст. Според резултатите од спроведена студија на Универзитетот Мелбурн, пелтечењето често се губи во подоцнежната возраст и почесто ги погодува момчињата.

Најчесто се појавува меѓу 2 и 5 години од животот. 

Стручњаци објаснуваат дека пелтечењето не остава социјални ниту емоционални последици видливи подоцна во животот.