Ризикот од мозочен удар е поголем по КОВИД-19 отколку после грип и бактериско воспаление на белите дробови

Ново истражување покажало дека во споредба со оние со грип, болните со КОВИД-19 имале за 70 проценти поголем ризик од исхемичен мозочен удар до 6 месеци подоцна, намалувајќи се на 30 отсто по една година.

Над 80 проценти од пациентите хоспитализирани поради КОВИД-19 пријавиле невролошки симптоми, од кои најчести главоболка и аносмија (губење на сетилото за мирис). Исто така постои склоност за зголемено згрутчување, а мозочните удари се опишани како компликација. Некои пациенти развиле невропатија како Гилен Бареов синдром или Паркинсонова болест.

Ново истражување покажало дека во споредба со оние со грип, болните со КОВИД-19 имале за 70 проценти поголем ризик од исхемичен мозочен удар до 6 месеци подоцна, намалувајќи се на 30 отсто по една година. Кога ќе се земат предвид ризик факторите за мозочен удар, се покажало дека ризикот е три пати поголем или поголем кај пациентите со КОВИД-19, дури и по една година.

Во споредба со лежечките пациенти со бактериско воспаление на белите дробови кои биле постари од 80 години, ризикот бил речиси 3 пати поголем помеѓу лежечките пациенти со КОВИД-19, но не е пронајдено вупното зголемување на ризикот по пресметување на ризик факторите за мозочен удар.

Немало видливи разлики во стапките на постинфективни невропатии или невродегенеративни болести помеѓу оние со или без историја на било која од овие инфективни состојби.