Расипани млечни заби: Како се лекува циркуларниот кариес (синдром на шишенце)

Важно е да се спречи напредувањето на циркуларниот кариес. За да се спречи негово понатамошно развивање, мијте ги забите на детето секој ден, наутро кога ќе стане и навечер пред спиење.

Кај малите деца често се јавува циркуларен кариес, или што поинаку се нарекува кариес на раното детство или синдром на шишенце. Самото име упатува на тоа дека настанува како последица на долго и често давање на течности кои содржат шеќери преку шише.

Кога детето се успива до шишенце во кое се наоѓа млеко, сок, зашеќерена вода и слично, шеќерот од течноста се таложи, најмногу на предните горни заби, додека детето спие. Бактериите кои инаку нормално постојат во устата на детето, го користат шеќерот за своја исхрана и го претвораат во киселина која доведува до појава на кариес. Вака расипаните заби имаат специфичен изглед и се гледаат во вид на темни дамки на предните заби.

Важно е да се спречи напредувањето на циркуларниот кариес. За да се спречи негово понатамошно развивање, мијте ги забите на детето секој ден, наутро кога ќе стане и навечер пред спиење. Избегнувајте да му давате на детето течност што содржи шеќери, особено подолг временски период.

Важно е да посетите детски стоматолог, кој детално ќе утврди кои конкретно се ризик фактори кај вашето дете и ќе одреди индивидуални превентивни мерки во склад со затекнатата состојба.