Холестаза во бременоста

Со холестаза, треба да се разбере стагнацијата на жолчката и нејзините компоненти со нивната акумулација во црниот дроб и недоволната секреција во дуоденумот.

Холестазата е состојба во која престанува протокот во жолчката. Екстрахепатична холестаза се случува надвор од црниот дроб, додека интрахепатична холестаза се јавува внатре во црниот дроб. Бременоста е една од многу честите причини за појавата на интрахепатична холестаза. Со холестаза, треба да се разбере стагнацијата на жолчката и нејзините компоненти со нивната акумулација во црниот дроб и недоволната секреција во дуоденумот. Овој синдром е доста чест и се јавува со различни проблеми со црниот дроб и начините на одлив на жолчката.

Симптоми на холестаза во бременоста

Знаците и симптомите на оваа состојба во бременоста може да вклучуваат:

  • Интензивно чешање
  • Темна боја на урината
  • Светла боја на столицата
  • Жолти очи или кожа
Холестазата во бременоста се јавува во подоцниот период од бременоста и предизвикува интензивно чешање

Често интензивното чешање, особено на дланките и на табаните е единствен симптом на холестаза во бременоста. Јадежот може да биде и полош, па дури и неподнослив навечер. Чешањето најчесто се јавува во третото тромесечие од бременоста, но понекогаш почнува и порано.

Освен интензивното чешање, холестазата во бременоста повлекува неколку проблеми за мајката и може да биде опасна и за плодот. Обичнонсе препорачува рано породување.