Што да правите со зголемена анксиозност во бременоста

Пред се, важно е да се знае дека анксиозноста не мора нужно да се зголеми во текот на бременоста, туку може и да се намали или да остане непроменета по интензитет за време на овој период.

Зголемената анксиозност за време на бременоста може да се јави кај жените кои веќе имале некои анксиозни пореметувања ( панично пореметување или опсесивно-компулсивно пореметување), пред пренаталниот период или независно од тоа.

Пред се, важно е да се знае дека анксиозноста не мора нужно да се зголеми во текот на бременоста, туку може и да се намали или да остане непроменета по интензитет за време на овој период.

Спроведените студии покажуваат дека од жените кои во медицинската историја имале панични пореметувања, многу мал процент од нив имале симптоми на панично пореметување и за време на бременоста (3%), додека нешто поголем е ризикот симптомите да се вратат неколку месеци по породувањето (10%).

Поинаква е состојбата со жените кои имале опсесивно-компулсивно пореметување, кај кои веројатноста да симптомите се појават за време на бременоста и по породувањето е околу 20%.

Она што им се советува на жените кои имаат проблеми со некои анксиозни пореметувања е на чекорот за проширување на семејството да се одлучат откако ќе се утврди дека немаат повеќе симптоми на анксиозно пореметување или тие се сведени на минимум.

Терапијата на избор за анксиозни пореметувања, генерално е когнитивно-бихевиорална терапија, и таа се препорачува и по бременоста, заедно со вежби за релаксација – абдоминално дишење и прогресивна мускулна релаксација.