Д-р Јорданчо Иванов: Чинот на раѓање е круна на целото водење на бременоста

Породувањето може да биде спонтано, во исклучителни случаи со вагинална манипулација (форцепс, вакум) или со царски рез што зависи од многу фактори меѓу кои поставеноста на плодот во утробата на мајката, големината на плодот, зрелоста на плодот при раѓањето, дополнителните ризици како покачен крвен притисок, дијабетес, појавата на дистокиите при раѓањето, карличните мерки на родилката и многу други

Терминско породување се смета раѓањето од 38-41 г.с.: Д-р Јорданчо Иванов, специјалист гинеколог-акушер
ПИШУВА: Д-р Јорданчо Иванов
специјалист гинеколог-акушер

♦♦♦♦♦♦♦

ВОДЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТА И ПРЕГЛЕДИ – 3 ТРИМЕСТАР

Бременоста трае десет лунарни месеци, 40 недели или 280 дена. Поделена е на три триместри. Првиот триместар го опфаќа периодот на зачнувањето и органогенезата и трае до 13 г.с. од бременоста. Вториот триместар е периодот на растот и развојот на плодот и го опфаќа периодот до 27-28 г.с. Третиот триместар е периодот на понатамошен раст на плодот и припремата за породување, кое се случува термински во 38-40 г.с. Доколку раѓањето се случи пред 37 г.с. се смета за предтерминско породување. Колку е помала гестациската седмица при предтерминското породување толку компликациите по плодот може да се поголеми.

♦♦♦♦♦♦♦

Раѓањето после 42 г.с. од бременоста се смета за посттерминско породување и исто така носи одредени ризици по здравјето на новороденото – заматување и аспирација на ОПВ, инфекција и др.

Во третиот триместар се продолжува со УЗ следење на растот и развојот на плодот и ев. појава на заостанување во развојот на плодот (SGA) или побрзиот раст на плодот и раѓање на макрозом (при присутен гестациски дијабет). УЗ се следи гестациската старост и тежината на плодот, неговата поставеност во матката (презентација на плодот), количината на околуплодовата вода и состојбата на постелката.

Се следи интензивно крвниот притисок и ев. протеинурија и појава на едеми (гестози), како и крвната слика и ев. појава на анемија и нејзиното третирање. Во 35 г.с. од бременоста се зема и брис за GBS (стрептокок), за профилакса и заштита од стрептококна сепса кај плодот во текот на раѓањето, и по потреба и други микробиолошки иследувања.

Породувањето кое започнува пред 37 г.с. се смета за предтерминско породување. Колку е помала гестациската недела при породувањето толку е поголема опасноста од незрелост по новороденото, со можна појава на незрела плуќа и проблеми со дишењето (Fetal distress), интракранијални хеморагии (ICH), хеморагичен ентероколитис, проблеми со циркулацијата и инфекции

Од 36-37 г.с. од бременоста започнува следењето на плодот со CTG (кардиотокографија). Со неа добиваме информација за работата на срцето на плодот и оксигенацијата на ткивата на плодот, како и појавата на ев. контракции на матката со кои отпочнува раѓањето на плодот

Терминско породување се смета раѓањето од 38-41 г.с. Породувањето кое започнува пред 37 г.с. се смета за предтерминско породување. Колку е помала гестациската недела при породувањето толку е поголема опасноста од незрелост по новороденото, со можна појава на незрела плуќа и проблеми со дишењето (Fetal distress), интракранијални хеморагии (ICH), хеморагичен ентероколитис, проблеми со циркулацијата и инфекции. Раѓањето после 42 г.с. од бременоста се смета за посттерминско породување и исто така носи одредени ризици по здравјето на новороденото – заматување и аспирација на ОПВ, инфекција и др.

Бременоста завршува со чинот на раѓање

Бременоста завршува со чинот на раѓање, кој е круна на целото водење на бременоста. Породувањето може да биде спонтано, во исклучителни случаи со вагинална манипулација (форцепс, вакум) или со царски рез што зависи од многу фактори меѓу кои поставеноста на плодот во утробата на мајката, големината на плодот, зрелоста на плодот при раѓањето, дополнителните ризици како покачен крвен притисок, дијабетес, појавата на дистокиите при раѓањето, карличните мерки на родилката и многу други.

 

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, Д-Р ЈОРДАНЧО ИВАНОВ: