Како да препознаете рамно стапало и кога да го однесете детето на лекар?

Дијагностиката е многу едноставна, најчесто рамното стапало го препознаваат самите родители кога ќе забележат спуштеност на сводовите при стоење на детето без облечени чевли.

Како и повеќето органи, така и кај стапалата сите анатомски елементи се формираат интраутерино, во навршената 28. гестациска недела од бременоста.

Постнатално, односно по раѓањето на детето надолжните и напречните сводови се формираат до навршување на седмата (по некои референци и до 10.) година од животот, така што, се до тоа време треба да се има поактивен однос кон развојот на сводовите на стапалата, особено кон внатрешниот надолжен свод на стапалото.

Дијагностиката е многу едноставна, најчесто рамното стапало го препознаваат самите родители кога ќе забележат спуштеност на сводовите при стоење на детето без облечени чевли.

Доколку детето нема никакви тегоби и доколку не станува збор за структурен, вроден деформитет, кој се дијагностицира уште во родилиштето или на првиот педијатриски преглед кај матичниот педијатар, редовните систематски прегледи кај педијатарот се сосема доволни, потенцираат стручњаците.

Доколку се појави болка, дикомфор или било каква тегоба, особено ако се поврзани со некое пропратно пореметување на колената, колковите или стапалата, неопходен е преглед кај детски ортопед.