Колку треба да спие дете на возраст од 1 до 3 години (3)

Кога ќе наполни 18 месеци, детето пар дремки во текот на денот ќе ги замени со едно спиење во траење од еден до три часа. Тоа спиење треба неколку часа да се одвои од вечерното легнување во кревет, оти во спротивно, вечерното заспивање нема да оди лесно.

Помеѓу првата и третата година, на детето му потребно да отспие од 12 до 14 часа, во текот на 24 часа. Многу е важно детето да спие доволно. Во спротивно, последиците не се само лошо расположение, раздразливост и плачење, туку недоволно сон може да се одрази и на концентрацијата, способноста за учење и способноста на имуниот сиситем да се одбрани од вируси и сите останати причинители за болести.

Кога ќе наполни 18 месеци, детето пар дремки во текот на денот ќе ги замени со едно спиење во траење од еден до три часа. Тоа спиење треба неколку часа да се одвои од вечерното легнување во кревет, оти во спротивно, вечерното заспивање нема да оди лесно.

Повеќето деца на оваа возраст не баш со волја заминуваат да си легнат да спијат, а честите се и ноќните стравови. Многу фактори може да доведат до проблеми со спиењето. Децата на оваа возраст полека тежнеат кон осамостојување и напредокот на нивното моторно, осознавачко и социјално функционирање секако влијае на спиењето. Стравот од одвојување, потребата за автономија и развојот на нивната имагинација исто така влијае на проблемите со спиењето.

На оваа возраст детето веќе станува способно и само да стане од кревет.

Она што е значајно е да се воспостави ритам на редовно спиење и да се држите до распоредот. Истовремено е важно да изградите добри навики на успивање и најдобро е детето да се навикне само да се успива и заспива.