Спасување на дете во вода: Како да препознаете знаци на давење

Иако во филмовите гледаме сцени во кои давеникот вика и прави бука за да повика помош, во реалноста тоа изгледа сосема поинаку.

Што е тоа што спасувачите го гледаат, а родителите не? Давењето не е насилно, бучно барање на помош и викање на цел глас. Спасувачот е истрениран да препознае давење според оечкувањата и искуството. Родителот, од друга страна за давењето единствено знае она што го видел на телевизија. Кога одите со дете во близина на вода, бидете сигурни што и како треба да набљудувате кога нема спасувач во близина.

Според искусните спасувачи, давењето е прилично тивко и мирно случување. Мавтање, плискање со вода и драматично викање кое се гледа на телевизија во реалноста се многу ретко видени ситуации.

За да имате подобар увид во тоа колку може да биде тивок тој процес, земете го предвид фактот дека давењето е втора најчеста причина за изненадна смрт (ваднаш зад автомобилските несреќи) кај децата помалди од 15 години. Кај 10% од овие случаи, возрасните всушност и биле присутни, а не знаеле што се случува.

ИНСТИКТИВНА РЕАКЦИЈА НА ДАВЕЊЕ

 • Освен во ретки околности, лицата кои се дават не се физиолошки во состојба да повикаат помош. Респираторниот систем е создаден за дишење. Говорот е секундарна функција. Прво дишењето мора да биде регулирано за човекот да може да зборува.
 • Устата на давеникот е малку под, а малку над површината на водата. Таа не е доволно долго над вода за да може да издиши, вдиши и да повика помош. Тој издишува и брзо вдишува пред повторно врашање на устата под вода.
 • Давеникот не може да мавта за помош.Инстиктивно ги шири рацете и ги спушта на површината на водата. Тоа спуштање помага да ја издигне устата над вода за да може да вдиши воздух.
 • Тој не може во тој момент волно да ги контролира движењата на рацете. Физиолошки, давеникот кој се бори над површината на водата не може да се смири и да почне волно да ги движи рацете и да повика помош или да дофати опрема за спасување.
 • Од почетокот до крајот, неговото тело стои исправено во водата, без можност за одржување. Освен ако не дојде спасувач истиот момент, тој е се бори на површината некои 20 до 60 секунди пред да се удави.

Знаци на давење во вода:

 • Главата е спуштена во вода, а устата е на ниво на површината на водата
 • Главата е свиткана наназад, со отворена уста
 • Очите се се стаклести и празни, без можност за фокус
 • Затворени очи, коса преку лицето
 • Вертикална положба на телото, не се користат нозете
 • Хипервентилација
 • Се обидуваат да запливаат, но не успеваат да се придвижат во одредена насока
 • Се обидуваат да се свртат на грб
 • Се обидуваат да се движат како на скала

КАКО ДА ГО СПАСИТЕ СВОЕТО ДЕТЕ

Значи, ако детето игра во вода и се ви изгледа во ред, немојте да бидете сигурни во целост. Некогаш вистински показател всушност е она што не изгледа како да се дави Некогаш изгледа како да си играат со водата. Најдобар начин да дознаете дали е се во ред, е да ги прашате. Ако одговорат, тогаш и навистина се во ред. Ако забележите празен, нефокусиран поглед, имате помалку од 30 секунди да му помогнете. Не заборавајте, децата кои си играат во вода прават бука. Кога ќе се стишаат, дојдете до нив и проверете зошто молчат.