На кој начин ги навредуваме децата?

Често, под влијание на лутина, родителите не размислуваат што изговараат, ниту како тоа може да влијае на детето.

Родителите често, ненамерно умеат да ги повредат чувствата на детето и да го навредат. Потребно е да се разбере како детето во такви ситуации се чувствува, за да се избегне такво сценарио.

Грешки кои ги правиме

Често, под влијание на лутина, родителите не размислуваат што изговараат, ниту како тоа може да влијае на детето.

  • Без разлика колку е старо детето и колку неговиот проблем се чини “смешен“ или “наивен“ мора да ставите до знаење дека го сфаќате сериозно.
  • Секогаш поддржете го своето дете и научете го да не се откажува лесно.

  • Не ги споредувајте со други деца, Секоја личност е посебна и поинаква. Никогаш не го споредувајте своето дете со друго, туку негувајте ги неговите квалитети.
  • Игнорирањето е најлошо. Водете сметка за своето дете, посветете му го потребното внимание и кажете му дека го сакате.