Зошто е корисно чувството на вина за детето?

Д-р Тина Малти, професор по психологија на Универзитетот Торонто, која го проучувала развојот на вината кај децата, смета дека вината е емоција слична на емпатијата.

Вината е комплициран елемент во релацијата родител-дете: ние се чувствуваме виновни, тие чувствуваат вина, ние правиме да се чувствуваат виновни и тогаш повторно се чувствуваме виновни за тоа. Но, некои типови на вина се здрав дел од детскиот развој.

Д-р Тина Малти, професор по психологија на Универзитетот Торонто, која го проучувала развојот на вината кај децата, смета дека вината е емоција слична на емпатијата.

“Морална вина е здрава и добра за развојот. Таа помага детето да се воздржи од агресивно и антисоцијални однесување. Дете кое ќе расплаче друго дете може да има емпатична реакција, и ќе се почувствува лошо бидејќи другото дете е тажно, или пак ќе почувствува вина оти ги прекршило своите стандарди за исправно и погрешно. Тие две реакции може да се појават заедно или одвоено“, објаснува проф. Малти.

Некои типови на вина се здрав дел од детскиот развој.

Таа тврди дека постои развоен пат на вината: многу мали деца плачат кога ќе ја скршат играчката, но на шест години може да ги согледаат работите од перспектива на друга личност и да почувствуваат покомплексна емоција на вина. До тогаш, повеќето деца вината ја чувствуваат како реакција на неправда и тоа им помага да бидат пољубезни со другите.

Според неа, постојат многу докази дека здравата вина помага во социјалните вештини кај детето.