Дали породувањето мора да боли?

Стравот од породилните болки е еден во низата на стравови кои жената ги доживува за време на бременоста.

Породувањето како природен процес, кој претставува една од физиолошките функции на организмот, треба да биде безболен. Но, тој се поистоветува со болка и така го доживуваат жените.

Таквото сфаќање условило да се развие цела индустрија на лекови, апарати и препарати за обезболување на породувањето. При тоа, често се заборава на бебето, која неминовно трпи одредени последици, оти медикаменти внесени во организмот доспеваат до постелката, неповолно делуваат на плодот, истоврмено менувајќи го природниот механизам на породувањето.

Зошто жените се плашат од породувањето?

Досега не е пронајден лек кој породувањето го прави безболно, а да нема негативни ефекти по жената и бебето. Поради тоа, со голема сериозност треба да се земе предвид ефектот на одредени техники на дишење и релаксација на обезболување на породилните контракции и нивното позтивно влијание на бебето.

Стравот од породилните болки е еден во низата на стравови кои жената ги доживува за време на бременоста. Тие болки се единствени кои не сигнализираат дека нешто не е во ред. Напротив, тие укажуваат дека породувањето почнало, а нивното зачестено јавување и зголемување на интензитетот значат дека грлото на матката се отвора, а породувањето се ближи кон крајот.

Споменатиот страв главно го предизвикува приказните на жените кои веќе се породиле, најчесто преакцентирани, но и непознавањето на процедурата и просторот во кој породувањето се одвива, како и губењето на контрола над сопственото тело.

Кога ќе се запознае со физиологијата на бременоста и механизмот на породување, жената добива самодоверба која и помага породувањето да го доживее како пријатно искуство.

Правилната и навремено спроведена едукација на бремената жена може да помогне во надминување на стравот од породувањето и породилните болки.

Со психофизичка подготовка за породување, трудниците би требало да почнат од 24. Недела на бременоста, задолжително со согласност од лекар, по извршен преглед. Тоа подразбира цврсто и затворено грло на матката и да нема контракции.