Како да го подготвите детето да одговори на “закачки“ во училиште, градинка, парк…

Закачкањето не е дел од играта и родителите мораат да ги научат децата дека не е прифатливо да се потсмеваат на другите деца.

Сите сме различни, а разликите помеѓу децата често може да доведат и до закачкање, малтретирање, злоставување и сериозни последици. Секое потсмевање најчесто почнува од физичките разлики, било да станува збор за изглед, хендикеп, проблем со говорот и слично.

Возрасните треба да тргнат од тоа да на децата им дадат до знаење дека потсмевањето не е никако прифатливо и дека е штетно.

Иако многумина сметаат дека децата се мали и невини и дека е најдобро тоа сами да го решат, секој би требало сериозно да работи со своите деца на нивната чувствителност да не се потсмеваат на другите и да реагираат ако некој тоа го прави на трето лице. Родителите чии деца од кои било причини може да бидат предмет на закачкање, мораат да работат на јакнење на нивната самодоверба и будно мораат да следат дали нивното дете го потиснува евентуалното малтретирање.

Сепак, многу родители на тој проблем не посветуваат доволно внимание, па така со поаѓањето во градинка и училиште, многу деца повторно ќе го доживеат повременото потсмевање, со кое сигурно тешко се носат. На таквите деца можеби им е потребна помош како да знат да одговорат.

За почеток поттикнете го детето да ви каже ако некој го закача. Ислушајте го мирно и покажете му дека ги разбирате неговите чувства. Потоа заедно разговарајте за некои начини на кои тој може да се носи со тоа, ако се повтори. На пример, зависно од ситуацијата и староста на вашето дете, можете да го подучите:

  • Да користи глас со самодоверба кога ќе му каже да детето што го малтретира да престане. Потоа нека го игнорира и нека се одалечи.
  • Да избегнува да се вознемирува, оти големата реакција уште повеќе ги возбудува оние кои го закачкаат и ги поттикнува повторно да го прават тоа.
  • Да тргне кон најблиските пријатели во чие друштво се чувствува безбедно
  • Да го информира наставникот или друго возрасно лице.

Разговарајте со детето за тоа која од овие идеи би била наједноставна да ја примени во случај да се јави проблем и вежбајте ја.