ИМУНИЗАЦИЈА (4). Прим. д-р Методија Томевски: Вакцинираните лица не само што се штитат себеси од заразни заболувања, туку истовремено ги штитат и сите луѓе околу нив

Ставот, поточно парадигмата на д-р Владо Колевски: „Немојте да ги вакцинирате децата, освен тие што би сакале да останат живи“... Со помалку зборови, повеќе не е можно да се каже. Има ли човек на ваквата изјава – став што би останал рамнодушен? НЕМА и точка. Колега, Ви честитам, a на претставникот на УНИЦЕФ, господинот Бенџамин Перкс, му предлагам да побара авторско право и Вашата парадигма да биде преземена и да најде место веднаш до досегашното лого

Вакцинацијата доведува и до поздраво целокупно општество. Таквиот народ ќе биде во состојба да го живее животот со целокупниот капацитет за работните задачи, но да ужива и во спортот и задоволствата, што директно влијае и на продуктивноста во работата: Прим. д-р Методија Томевски, специјалист педијатар

ПИШУВА:
Прим. д-р Методија Томевски
специјалист педијатар

♦♦♦♦♦♦♦

ЕКОНОМИЈА ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Здравствената состојба на земјата се смета за најмериторен систем во проценката за економскиот развој на земјата.


Причини: Здравиот човек може повеќекратно повеќе да придонесе во процесот на производството отколку болниот. Болниот додека е болен не само што не придонесува, туку зависно од болеста, од времетраењето, од компликациите, тој може само за десетина дена или повеќе да ја потроши не само месечната заработувачка, туку и целокупниот годишен  здравствен придонес. Вакцинираните особи не само што се штитат себеси од заразни заболувања, туку истовремено ги штитат и сите луѓе околу нив. Тоа доведува и до поздраво целокупно општество. Таквиот народ ќе биде во состојба да го живее животот со целокупниот капацитет за работните задачи, но да ужива и во спортот и задоволствата, што директно влијае и на продуктивноста во работата.

Преземените здравствено-просветни мерки во примарната здравствена заштита, од институциите под покровителство на државата, се најисплатливи и даваат и најдобри економски резултати

Децата нема да отсуствуваат од градинките, од училиштата, факултетите. Ќе покажуваат подобар успех, што за нив во тој период е од посебно значење. Нивните родители нема да отсуствуваат од работа за боледувања. Нема да има посебни потреби од посебна храна и лекови итн. Затоа сите преземени здравствено-просветни мерки во примарната здравствена заштита, од институциите под покровителство на државата, се најисплатливи и даваат и најдобри економски резултати.

„Никој друг не е во ризик ако јас не го вакцинирам своето дете“. Да, теоретски одржлив е овој став, но под еден услов: моето дете целиот живот да го помине под стаклено ѕвоно, или во џунгла, без никој и никого. Тоа е апсурд? Да, па и парадигмата е апсурдна

Хелт Груп (Helth Group), согласно нивниот економетриски мериторен систем, констатира дека максимална инвестиција во примарната здравствена заштита дава и максимални економско-финансиски резултати. Имено таа инвестиција е во состојба да го подигне БНП (ЏиДиПи) на државата од 9% до 19%. Такви резултати ниедни други мерки не можат да постигнат. Од друга страна овозможува решавање на 90% од здравствените проблеми на примарно ниво. Денес тој процент со нашето здравство е сведен дури на само 63%. Оваа состојба неминовно е да се менува.

Сосема на крај на оваа студија за превентивната дејност во примарната здравствена заштита, каде што спаѓа и вакцинацијата, децении наназад, заслужуваат внимание неколкуте најважни принципи и ставови на оваа тема на првиот претседавач на СЗО (Светската здравствена организација) во 1948 год. во Женева, проф. д-р Андрија Штампар:

  • Известувањето на народот е многу поважно од законите.
  • Најважно е да се припреми терен и правилно сфаќање за здравствените прашања.
  • Со прашањето на народното здравје потребно е сите без разлика да се интересираат и да се занимаваат.

Децата нема да отсуствуваат од градинките, од училиштата, факултетите. Ќе покажуваат подобар успех, што за нив во тој период е од посебно значење

Пост-скриптум:

Колега, Ви честитам, a на претставникот на УНИЦЕФ, господинот Бенџамин Перкс, му предлагам да побара авторско право и Вашата ПАРАДИГМА да биде преземена и да најде место веднаш до досегашното лого, ОК?

  • Еве уште една парадигма од мене: „Никој друг не е во ризик ако јас не го вакцинирам своето дете“. Да, теоретски одржлив е овој став, но под еден услов: моето дете целиот живот да го помине под стаклено ѕвоно, или во џунглата, без никој и никого. Тоа е апсурд? Да, па и парадигмата е апсурдна.

This is a comprehensive cover story!
(Крај)

 

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ НА ИСТАТА ТЕМА: